Inschrijfformulier

Naam
Geboortedatum
E-mailadres
Mobiel nummer
Adres
Adres


Ondergetekende verklaard akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden/privacy statement en machtigt Crea Dance om de maandelijkse contributie en inschrijfgeld van € 10,- van onderstaande rekening af te schrijven.

IBAN
T.N.V.
Datum:
Handtekening: