algemene voorwaarden/privacy statement

algemene voorwaarden/privacy statement

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een Crea Dance abonnement hebt, een Crea Dance abonnement wilt afsluiten, uit interesse onze website bezoek of reageert op onze social media uitingen, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Crea Dance willen we transparant zijn, vandaar
deze privacyverklaring.

Vanzelfsprekend gaat Crea Dance uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Crea Dance verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Crea Dance, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via social media.

Gegevens van onze leden
Bij het aangaan van een Crea Dance abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en jouw e-mailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum.

Ook als je al een Crea Dance abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Crea Dance worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: lidnummer, pasnummer, taalkeuze, kanaal waarop je lid bent geworden, bezoekregistratie aan dansschool, laatste bezoek aan dansschool, type abonnement, afgenomen extra’s, informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Crea Dance (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald). Tenslotte hebben wij camera’s in en rond onze dansschool. Het kan zijn dat er camerabeelden van je worden gemaakt. Camera’s hangen uiteraard niet in de kleedkamers/toiletten en wij zien de beelden alleen in indien nodig en gedurende beperkte tijd. Wij hanteren cameratoezicht ten behoeve van onze toegangscontrole en de beveiliging van goederen en personen aanwezig in onze dansschool.

Gegevens van onze websitebezoekers
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Social media uitingen
De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Crea Dance verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een
telefoonnummer.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor
wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt
per soort persoonsgegevens. Als je een lidmaatschap van Crea Dance hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder
geval gedurende de looptijd van je lidmaatschap. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens
geanonimiseerd dan wel gewist.